Tomter till salu

Bygg ditt drömhus i skärgårdsbyn Esköhamn !

Vi säljer byggklara tomter i  en underbar skärgårdsmiljö på vackra Eskön. Tomterna ligger intill Esköhamn cirka 25 minuters bilväg från centrala Gävle.

Skapa ett boende med båtliv, skogspromenader och havet ständigt närvarande.

Se karta över utvecklingsområdet

Se karta över utvecklingsområdet

Storängsvägen

Tomten Eskön 7:14 ligger i direkt anslutning till vandringslederna upp till nordöstra Esköns mycket sevärda naturområde med utsikter, hällmarker, inägor, bergsklättring, djurliv och en fantastisk havskust.

Vatten och avlopp ansluts till områdets gemensamma VA-anläggning.

Båtplats erhålls i Esköhamn som ligger i direkt anslutning till tomterna.

Eskön 7:14 säljs obebyggd och du väljer själv hustyp med en total byggrätt på upp till 350 kvm. Begärt pris är 775.000 kronor med tillägg för anslutningavgifter till vatten, avlopp och väg, 190.000 kronor. Anders Starrin svarar på alla era frågor samt ordnar visningar. Ring 0708 – 73 42 02 eller mejla till anders@starrin.se.

Kyrkvreten

Intill Eskö by på västra Eskön finns en väldigt fin och speciell tomt till salu. Fastigheten är totalt 8.753 kvm inklusive ett vattenområde på 2.410 kvm. Byggrätten för en bostadsbyggnad samt  ett garage/förråd ligger på fastighetens nordöstra del. Övrig mark ned mot Esköfjärden består av skogsmark som nyligen avverkats.

Du väljer själv hustyp och byggnadernas utformning. Förberedelser har gjorts enligt följande:

  • Brunnsborrning som gett bra kvalitet och kapacitet.
  • Infartsväg från Eskövägen.
  • Platsen för husbyggnationen har iordningställts med avvallning och bärlager.
  • Avverkning har skett av skogen för tillskapande av havsutsikt samt möjlighet att skapa en attraktiv trädpark ned mot havet.

I intilliggande Eskö by finns en badstrand samt plats för midsommarfirande och andra arrangerade aktiviteter. Strax söder om tomten ligger ett naturreservat med en populär naturstig med rast- och grillplatser. Över fastighetens vattenområde går farleden som leder ut till öppna havet.

Anders Starrin svarar på alla era frågor samt ordnar visningar. Ring 0708 – 73 42 02 eller mejla till anders@starrin.se.

Tomten i sin helhet

Den byggbara delen av tomten

Tomten ner mot havet

Översiktskarta

Tomtkarta

Tomten i sin helhet

Tomten ner mot havet

Tomtkarta

Den byggbara delen av tomten

Översiktskarta

Intresserad?

Om du vill veta mer eller boka en visning, kontakta oss så berättar vi mer.