Välkommen till Esköhamn

N 60°47, 826ʹ E 17°19, 170ʹ

Esköhamn - Gävles pärla

Välj ett exklusivt boende på natursköna Eskön med högsta livskvalité!

Kustnära Bostäder utvecklar östra Eskön med bostadsområden, småbåtshamn, rastplatser och medverkar i etablerandet av ett Naturreservat som kommer att garantera närliggande stora härlighetsvärden.
Med utgångspunkt i den nybyggda hamnen skapas attraktiva bostäder i en skärgårdsmiljö på cirka 25 minuters avstånd från Gävle centrum. Området byggs i etapper och kännetecknas av öppenhet för alla besökare som kan njuta av vandringsleder, utsikter, rastplatser och hamnen med bad och grillmöjligheter.
För närvarande återstår två etapper varav en avser bostäder och en avser utbyggnad av hamnen till ett besöksmål med restaurang, konferens- och övernattningsmöjligheter.
Föreningen Naturkraft samt Håkan Vargas finns redan etablerade med sina verksamheter som syftar till natur- och djurupplevelser.

Sammantaget är Esköhamn en plats för exklusivt boende med högsta livskvalité. Eskön och speciellt östra Eskön är Gävles vackraste naturområde med hällmarker, inägor, havskust och det gamla fiskesamhällets kulturmiljöer bevarade. Skogspromenader, havsutsikter och djurliv ger boende och besökare underbara upplevelser.

Följ oss på Instagram