Välkommen till Esköhamn

N 60°47, 826ʹ E 17°19, 170ʹ

Esköhamn - Ett nytt skärgårdssamhälle

Välj ett exklusivt boende på natursköna Eskön med högsta livskvalité!

Kustnära Bostäder utvecklar östra Eskön med bostadsområden, småbåtshamn och rastplatser. 
Med utgångspunkt i den nybyggda hamnen skapas attraktiva bostäder i en skärgårdsmiljö på cirka 25 minuters avstånd från Gävle centrum. Området byggs i etapper och kännetecknas av öppenhet för alla besökare som kan njuta av vandringsleder, utsikter, rastplatser och hamnen med bad och grillmöjligheter.
Under 2024 säljs ytterligare tomter och ett planarbete slutförs för utbyggnad av hamnen till ett besöksmål med restaurang- och konferensverksamhet samt övernattningsmöjligheter.
Föreningen Naturkraft samt Håkan Vargas finns redan etablerade med sina verksamheter som syftar till natur- och djurupplevelser.

Sammantaget är Esköhamn en plats för exklusivt boende med högsta livskvalité. Eskön och speciellt östra Eskön är Gävles vackraste naturområde med hällmarker, inägor, havskust och det gamla fiskesamhällets kulturmiljöer bevarade. Skogspromenader, havsutsikter och djurliv ger boende och besökare underbara upplevelser.

Följ oss på Instagram