OM ESKÖHAMN

Esköhamn - Gävles pärla

Välj ett exklusivt boende på natursköna Eskön med högsta livskvalité!

Kustnära Bostäder AB skapar villaområdet Esköhamn med småbåtshamn på östra Eskön. Med havsutsikt åt söder och den lilla sjön Hamnmaren i anslutning till tomterna erbjuds ett boende med stora härlighetsvärden.

Östra Eskön är Gävles vackraste naturområde med hällmarker, inägor, skog, havskust och det gamla fiskesamhällets kulturmiljöer bevarade. Skogspromenader, havsutsikter, djurliv och den återskapade sjön Hamnmaren ger de boende och besökare underbara upplevelser.

Förnärvarande pågår ett arbete för att göra naturreservat av norra Esköns unika kustlandskap.