Hamnen

Hamnen har 30 stycken båtplatser inklusive plats för gäster.
Båtarna förtöjs vid flytande betongbryggor med y-bommar, eluttag och belysning.

Vid sjösättningsrampen finns latrinmottagning och färskvatten. Båtplatsinnehavarna har tillgång till byggnad med toalett och förråd.

På platsen har varit hamn sedan flera hundra år, vilket har sin förklaring i det skyddade läget samt djuprännan på 5 meter intill bryggorna.

Vid frågor om hamnen, hyra av båtplats, nyttjande av sjösättningsrampen eller latrinmottagning med mera - kontakta Anders Starrin, 0708-73 42 02, anders@starrin.se.